7. detsembril lahkus helilooja ja muusikateadlane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor Rein Laul.

Rein Laul sündis 20. märtsil 1939. aastal Tallinnas. Tallinna Muusikakooli lõpetamise järel (1958) siirdus ta õppima Leningradi konservatooriumi, mille lõpetas muusikateaduse (1964) ja kompositsiooni erialal (1967). Rein Laulu 1970. aastal kaitstud kandidaadiväitekiri käsitleb Arnold Schönbergi stiili ja kompositsioonitehnikat, 1990. aastal kaitstud doktoriväitekiri aga 18. sajandi teise poole ja 19. sajandi muusika motiivilise analüüsi teooriat. Aastast 1970 töötas Laul Peterburi Konservatooriumi muusikateooria õppejõuna, aastast 1993 professorina.

Rein Laul on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pidanud külalisloenguid ja esinenud ettekannetega muusikateooria konverentsidel. EMTA audoktoriks valiti ta 2009. aastal. „Eesti mõtteloo” sarjas on ilmunud Rein Laulu olulisemaid teadustöid koondav raamat „Sissevaateid muusikasse” (Tartu, 1999), samuti on eesti keeles ilmunud tema raamat „Seitseteist etüüdi Beethoveni muusikast” (Tallinn, 2001).

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Rein Laulu ärasaatmine toimus 14. detsembril Peterburi Jaani kirikus.