Anna Maria Ranczakowska

Kultuuriteooriate tunnitasuline külalisõppejõud

Anna on lõpetanud EMTA kultuurikorralduse magistriprogrammi, õppinud religioonifilosoofiat, samuti turismi- ja rekreatsioonikorralduse erialadel. Ta osaleb aktiivselt EMTA kultuurikorralduse akadeemilises ja administratiivses arendustegevuses. Põhitöö kõrvalt on Anna juhtinud ja arendanud mitmeid kultuuriprojekte nii Eestis kui Poolas, olles arendanud mitmete kultuuriorganisatsioonide ühiskondlikku ja kogukondlikku aktiivsust. Anna õpetab EMTAs ainet “Loovisikud ühiskonnas”, mille eesmärgiks on uurida loovisiku rolli XXI sajandil, ehitades antud rolli üles meid ümbritseva maailma tendentsidel, mis baseeruvad ideel, et ametialane ja isiklik areng on lahutamatud. Tema teadustööteemad hõlmavad inimeste põhiõigust kultuurile juurdepääsu tagamisel, aga ka mitmetahulisi seoseid kunsti ja ühiskonna vahel sõjakonfliktide piirkondades.

Vaata ka: Eesti Teadusinfosüsteem