Annukka Jyrämä

Kultuurikorralduse professor

A201

667 5738

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja Aalto Ülikooli dotsent Annukka Jyrämä teadusuuringud on suunatud loomeprotsessi ja selle vahendajate institutsionaalse ning võrgustike perspektiivi vaatlemisele. Annukka huviorbiidis on ka kultuuri- ja ärivaldkonna kokkupuuted mistõttu hõlmavad tema uuringud kultuurikorralduse vallas peamiselt kunstide ja teenuste turundamist. Aalto Ülikooli kauaaegse õppejõuna on tal väga pikaajaline kogemus kultuurikorralduse õpetamisel. Ka need projektid, milles ta käesoleval väljaspool ülikooli kaasa lööb, on seotud institutsioonide ja organisatsioonide poolt loodava ning arendatava Helsingi linna ja selle Muusikakeskuse brändiga. Annukka on Soome Kultuuripoliitika Uuringute Fondi nõukogu liige, Loov Soome ja Soome linnauuringute võrgustiku kuratooriumi liige. Tema teadustöid on avaldatud sellistes teadusajakirjades nagu “International Journal of Arts Management”, “Marketing Intelligence and Planning” ja “Management Learning”.

Vaata ka: Eesti Teadusinfosüsteem