Elina Kivinukk

Psühholoog, võrdse kohtlemise usaldusisik

B219

5133607

Elina Kivinukk töötab EMTAs tudengite psühholoogina alates 2019. aastast, ta on omandanud bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal, samuti magistrikraadi spordipsühholoogias ja sporditeadustes Jyväskylä ning Leipzigi ülikoolis. Eelmisel aastal omandas ametlikult psühholoog-nõustaja kutse.

Vastuvõtule registreerimine: emtapsychologist.youcanbook.me
Instagram: @emta_psychologist