Heidi Lehmuskumpu

Fundraisingu ja sponsorluse külalisõppejõud

Heidi Lehmuskumpu on enam kui 20 aastase kogemusega mitmekülgne fundraisingu, kommunikatsiooni, turunduse ja sidusrühmadega suhtlemise ekspert.

Lehmuskumpu on lõpetanud Fulbrighti stipendiaadina New Yorgi ülikooli fundraisingu ja toetuste magistriprogrammi (2013). Lisaks on tal veel kaks magistrikraadi majandusteaduse (Aalto Ülikooli Helsingi Majanduskool, 2002) ja kunstide juhtimise (Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse Akadeemia, 2013) erialadelt. Ta on ka doktorant Helsingi Kunstiülikooli Sibeliuse Akadeemias, kus tema doktoritöö teemaks on “Ühiskondliku väärtuse kaasloome – strateegilise rahastuse tuum 21. sajandil. Rahvusvaheliste ooperi- ja balletiteatrite mitmekordne juhtumiuuring” („Co-Creating Societal Value – the Core of Strategic Fundraising in the 21st Century. Multiple Case Studies of International Opera and Ballet Organizations”).

Rahastamisvaldkonnas on Lehmuskumpu keskendunud strateegilisele rahakogumisele kunsti- ja teadusvaldkondades. Ta on töötanud Soome Rahvusooperis ja -balletis (2016-2020) ning Helsingi Ülikooli arstiteaduskonnas (2013-2020). Mõlemas organisatsioonis töötas ta teerajajana, sillutades teed uuele küsimis- ja annetuskultuurile. Ta on pidanud ka mitmeid loenguid ja seminare rahakogumise teemal. Lisaks on Lehmuskumpu töötanud erinevate ettevõtete kommunikatsiooni ja investorsuhete ülesannetes ning ajakirjanikuna – kirjutades nii uudiseid kui ka sisuturundusartikleid.