Jaan Ross

Muusikateaduse emeriitprofessor

Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

Jaan Ross on õppinud klaverit Tartu Laste-Muusikakoolis, muusikateooriat Tallinna Muusikakeskkoolis ning muusikateadust Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1975–80), mille lõpetas cum laude. 1986–87 oli ta kraaditaotleja Moskva Riikliku Konservatooriumi juures, 1988. aastal kaitses muusikateaduse kandidaadi väitekirja Leedu Riiklikus Konservatooriumis ning 1992. aastal psühholoogia doktori väitekirja Åbo Akademi ülikoolis Turus. Ross on korduvalt stažeerinud ja töötanud välismaal, sh Eindhoveni tehnikaülikoolis Hollandis, Ohio osariigi ülikoolis USA-s, Berliini teaduskolleegiumis, Stockholmi kuninglikus tehnikaülikoolis, Helsingi ülikoolis, Humboldti ülikoolis Berliinis, Ruhri ülikoolis Bochumis ja Pavlovi-nimelises füsioloogia instituudis Peterburis. 1993–2015 töötas ta paralleelselt Tartu ülikoolis, olles 1996–99 filosoofiateaduskonna dekaaniks. Rossi teaduslik uurimistöö on rõhutatult interdistsiplinaarne. Teda võib lugeda tänapäeva muusikapsühholoogia rajajaks Eestis. 2009−2018 oli Ross Euroopa Kognitiivsete Muusikateaduste Ühingu (ESCOM) juhatuse liige. Ta on lugenud mitmeid muusikapsühholoogia alaseid kursusi nii EMTA-s kui ka Tartu ülikoolis, juhendanud arvukalt magistri- ja doktoriväitekirju ning on ligikaudu 200 teaduspublikatsiooni autoriks. Viimaste seas tuleb esile tõsta Rossi koostatud, toimetatud ja kaasautorsuses raamatut „Encapsulated Voices“ (Böhlau, 2012), mis käsitleb Esimese maailmasõja ajal Saksamaa vangilaagrites eestlastest informantidelt tehtud kõne ja muusika helisalvestisi. 2001. aastal pälvis Ross EV Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 2003 valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks humanitaarteaduste alal. 2007 autasustati Rossi Eesti muusikanõukogu aastapreemiaga. Talle on korduvalt omistatud Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia. 1997–2002 tegutses Ross Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liikmena. Ross on tegev olnud tõlkijana, eelkõige vahendades eesti keelde kaasaegset vene ilukirjandust.

CV: Eesti Teadusinfosüsteem