Macarena Cuenca Amigo

Publiku-uuringute külalisõppejõud

Macarena Cuenca on omadanud doktorikraadi heaolu ja inimarengu alal töötades käesoleval ajal Bilbao Deusto Business School’is strateegia ja ettevõtluskorralduse dotsendina. Ta on ka Deusto Ülikooli heaolu-uuringute instituudi uurimisrühma liige, ent tema peamiseks uurimissuunaks on publiku-uuringud ja -arendamine kultuurisfääris, millest ta on kirjutanud ka oma doktoritöö. Lisaks Deusto Ülikoolile annab Macarena loenguid ka teistes ülikoolides ning osaleb regulaarselt nii Euroopa kui kodumaistes uurimisprojektides, millest väärib äramärkimist Deusto Ülikooli initsiatiivil ellu kutsutud Erasmus+ (Knowledge Alliances) CONNECT projekt, kus Macarenal koordinaatorina tuli juhtida 10 partnerist moodustatud konsortsiumi.

Ta on avaldanud artikleid sellistes teadusajakirjades nagu “Arts Management, Law, and Society”, “International Journal of Event and Festival Management” ja “Museum Management and Curatorship”. Oma teoreetilisi teadmisi jagab ta meeleldi kultuurisektoriga osaledes kultuuripraktikutele suunatud seminaridel, kohtumistel ja töötubades. Sellise koostöö väga heaks näiteks on Deusto Ülikooli sotsiaalseid mõjusid käsitleva väljaande “Becoming an audience-centred organization” (“Suunised publikukeskse lähenemisviisi arendamiseks kultuuriorganisatsioonides) ilmumine, kus Macarena oli peamiseks autoriks.