Neljapäeval, 15. novembril algusega kell 17.00 toimub EMTA orelisaalis järjekordne Interpretatsioonipedagoogika Üliõpilaskonverents, kus on võimalik kuulata ettekandeid eelmise õppeaasta parimate pedagoogiliste lõputööde põhjal.

Ettekannete teemad käsitlevad keelpilli- ja lauluõpetuse valdkonna küsimusi (täpsemalt vt ürituse kavast).

Ettekannetele järgneb kohtumine ja vestlus legendaarse viiulipedagoogi, interpretatsioonipedagoogika endise õppejõu ja kunagise osakonnajuhataja Ivi Tivikuga. Vestluse peateemaks oleme külalise ettepanekul valinud kaasaja põletavad küsimused pilliõpetuses.

Vestlus (ja kogu üritus) on suunatud kõikidele erialadele. Üritusele järgneb võimalus kaaslastega väikese suupiste ja joogi saatel mõtteid ning muljeid vahetada.

Kõik huvilised on oodatud!