Reedel 24. novembril algusega kell 16.30 toimub EMTA orelisaalis järjekordne Interpretatsioonipedagoogika Üliõpilaskonverents, kus ettekannetega kevadsemestril kaitstud pedagoogiliste lõputööde põhjal esinevad Edeliis Püttsepp, Maarika Kõrve, Airi Šleifer ja Jaan Varts. Juttu tuleb kujundavast hindamisest ning emotsionaalsetest ja sotsiaalsetest aspektidest viiuliõpetuses, akordioni ja solfedžoõppe lõimimisvõimalustest ning kitarriõppest veebikeskkonnas.

Kohtumisel „Millist õpetajat ootame muusikakooli?“ kell 18.00 räägime Eesti Muusikakoolide Liidu juhi ja Tartu Elleri kooli direktori Kadri Leivategijaga olukorrast meie muusikakoolides, noorte tööleasuvate instrumendiõpetajatega seotud ootustest, lootustest ja võimalustest ning paljust muust huvipakkuvast.