Kevadsemestril on interpretatsioonipedagoogidel tulemas mitu olulist sündmust. Peatselt on ilmumas artiklikogumik „Interpretatsioonipedagoogika VI“, mida võib nimetada ka keelpilli- või viiulipedagoogika eriväljaandeks. Selles avaldatakse valik juubelikonverentside „Vladimir Alumäe 100“ ja „Olavi Sild 75“ ettekannetega seotud artikleid eriala juhtivatelt õppejõududelt (dots Niina Murdvee ja Katrin Talmar) ning külalistelt (TÜ teadur Kadi Tulver). Esindatud on üliõpilaste pedagoogilised lõputööd (Airi Šleifer) ja eriline au on kogumikus publitseerida emeriitdotsent Ivi Tiviku kahte uut artiklit.

Selleks et siduda üliõpilasi tihedamalt pilliõpetuse olukorra ja tasemega meie muusikakoolides ning arendada pedagoogilist analüüsioskust, tegutsevad muusika- ja teatriakadeemia üliõpilasžüriid märtsi- ja aprillikuus Eesti muusikakoolide liidu konkursil „Parim noor instrumentalist 2021“. Klaveri ja puhkpillide erialade üleriigilistes lõppvoorudes valitakse välja EMTA üliõpilaste preemia laureaadid.

Maikuus, kui viiruseolukord vähegi võimaldab, on kavandamisel praktikakonkurss „Tähetund“. Konkursil võisteldakse eelkõige pedagoogilistes oskustes – tunni andmise meisterlikkuses. Võrreldakse eelsalvestatud videotunde ja auhinnafondi on lubanud toetada ka Eesti muusikakoolide liit.

Üksikasjalikum teave on saabumas kevadsemestri jooksul.

Lembit Orgse
Interpretatsioonipedagoogika õppejuht