18. oktoobril 2015 kell 11.00 EMTA kammersaalis

IV Bruno Luki nim Klaverikonverents
“Õpetaja väsimatu värskus. Ajamärgid, kasvuvõimalused, liikumissuunad”

Ettekannetega esinevad Niklas Pokki (Sibeliuse Akadeemia, Turu Konservatoorium), Airi Liimets (Tallinna Ülikool), Sten Lassmann, Alo Põldmäe, Toivo Nahkur, Lembit Orgse, Svetlana Jõgi, Martti Raide, Ülle Sisa, Reet Vanaselja ja Maigi Pakri.

Ettekannete teemad puudutavad muutusi nüüdisaegse klaveriõpetaja isiksuse profiilis, klaverimängu motivatsiooni kujundamist ja vaateid minevikupärandile.

Korraldajad: EMTA interpretatsioonipedagoogika instituut ja klaveriosakond koostöös Eesti Klaveriõpetajate Ühinguga.