Jaak Sikk kaitseb 13. juulil kell 10.00 ruumis A-402 filosoofiadoktori (muusika)  kraadi taotlemiseks tööd

“Stiimuli abil indutseeritud mentaalse ettekujutuse mõju vabaimprovisatsioonilise mänguprotsessi kvaliteedile”

Juhendaja: prof. Allan Vurma, PhD (EMTA)

Oponent: Mart Jaanson, PhD (Tartu)

https://repo.ema.edu.ee/r1/2020/06/15/_15.06.2020_12.45.53_Doktorit_11._juuni.pdf