23. mail 2017 kell 16.00 A-202

JANNE FRIDOLIN kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd

“Harrastuskoori motivatsioonist ja dirigendi rollist selle kujundamisel Noorte Segakoor Vox Populi koorimuusika lavastuste näitel”

Juhendajad:  dotsent Anu Kõlar, PhD (EMTA), professor Urve Lippus

Oponent: Marit Mõistlik-Tamm PhD (TLÜ)

 

Doktoritööga on võimalik tutvuda ka EMTA raamatukogus.