Jazzmuusika ja interpretatsioonipedagoogika erialade koostöös sai valmis uus interpretatsioonipedagoogika (jazzmuusika) tüüpõppekava bakalaureuseõppele. Sellega luuakse täiendav võimalus koolitada EMTA-s lisaks klahv-, keel-, puhk- ja löökpilliõpetajatele ka kõrgharidusega jazz- ja rütmimuusika ansamblipillide õpetajaid.

Vajadus pilliõpetajate järele meie muusikakoolides on hoogsalt kasvamas ka jazzmuusika valdkonnas ja lõpetajaid on ootamas lai ning mitmekülgne tegevusväli.

Õppekavale oodatakse õppima keskastme muusikakoolide (Otsakooli ja Elleri kooli) hea erialase ettevalmistusega lõpetajaid, keda paeluvad võrdselt tulevane tegutsemine nii jazzmuusika interpreedina kui ka pilliõpetaja/pedagoogina. Kandideerima on oodatud ka gümnaasiumiharidusega parimad ja perspektiivikad muusikakoolide lõpetajad ning oma haridustaset tõsta soovivad muusikakoolide tegevõpetajad.

Õppekava pakub lisaks pedagoogilistele ainetele ka esindusliku valiku jazzmuusika eriala õppeaineid, mis tagab väga hea ettevalmistuse erialainstrumendi õpetuse valdkonnas ja interpreedina.

Sisseastujaid ootame juba sel kevadsuvel. Õppekava koostasid prof Jaak Sooäär ja Roland Jairus.

 

prof Lembit Orgse
prof Jaak Sooäär