Laupäeval 28. oktoobril algusega kell 10.30 toimub EMTA kammersaalis V Bruno Luki nim klaverikonverents „Isiksuse kujunemisteed klaverimängu uuenevas traditsioonis“.

Ettekanded käsitlevad mõtlemise arendamist B. Luki õpetuses, muusika- ja pilliõppe kasulikkust erinevate võimete sh eriti tahteomaduste kasvatamisel, probleeme esinemisärevusega, tööd autistliku lapsega, pianisti lihaskonna tugevdamist, klaveriõpetust Narvas, ansambliselts „Allegro“ tegevust, uusi motivatsioonivõtteid algõpetuses ja kummardust naabritele 100. iseseisvuspüha puhul – rahvamuusika mõjusid Soome heliloojate klaverimuusikas.

Ettekannetega esinevad Toivo Nahkur (EMTA), Kristi Vinter-Nemvalts (Tallinna Ülikool), Triin Metshein (Tartu Ülikool), Tiina Kärblane (EMTA), Anastassia Obili (VHK Muusikakool), Ira Floss (EMTA, TMKK), Tiina Muddi (Jõelähtme Muusikakool), Tatjana Gontšarova (Narva Muusikakool) ning väliskülalised Katariina Liimatainen (Kuopio Konservatoorium) ja Ilze Treija (E. Daržinši nim Muusikakool, Riia).

Konverentsi korraldavad EMTA interpretatsioonipedagoogika instituut ja klaveriosakond koostöös Eesti Klaveriõpetajate Ühinguga. Konverents on ka osa XX Üleriigilistest Klaveriõpetajate päevadest.