Esmaspäeval, 10. septembril oli Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial au võõrustada hetkel Eestis viibivat Argentina tipptenorit José Curat, kes kohtus EMTA juhtkonna ning üliõpilastega. Erakordselt menukaks ja meeleolukaks kujunenud loeng-kohtumisel “Intellectual Sincerity as Opposite to Intellectual Honesty” kõneles Cura professionaalsest artistikarjäärist ning edukast toimetulekust muusikamaailmas. Kohtumine, kuhu kogunes üle saja EMTA tudengi, õppejõu ja muusikasõbra ka väljaspoolt EMTA-t, andis tunnistust, et Cura on palju enamat, kui pelgalt maailma prestiižsemates teatrites esinev ning ooperiliteratuuri peaosi kehastav ooperistaar. Alustanud oma muusikuteed orkestridirigendi ja heliloojana, on Curast ligi neljakümne laval oldud aasta jooksul kujunenud eelkõige suurepärane artist, kelle lavarollid on psühholoogiliselt peensusteni läbi mõeldud. Olles tuntust kogunud itaalia ja prantsuse traditsioonilise repertuaari esitajana, pole tema rollilahendused aga kaugeltki mitte alati traditsioonilised, vaid on nii kriitikutes kui publikus tihti peale imetluse ka mitte kõige paremas mõttes imestust äratanud. “Cura did everything else than what he was expected to do,” on tema enda sõnutsi siiani ilmekaim näide kriitikast, mis tal on õnnestunud pälvida. Nii jäi ka kohtumisest kõlama mõte, et noored artistid peaksid oma kunsti pakkumisel alati lähtuma eelkõige omaenese tõekspidamistele tuginevast siirast eneseväljendusest, isegi juhul, kui see läheb vastuollu väljakujunenud viiside-arusaamadega. Pärast kohtumist üliõpilastega toimus rektor Ivari Ilja juhtimisel ringkäik kooli territooriumil, kus José Curale tutvustati peagi valmivat EMTA uut saalikompleksi.


José Cura


José Cura


Rektor Ivari Ilja, kostüümikunstnik Silvia Collazuol, José Cura ja loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema tulevase saalikompleksi ehitusel

Fotod: Liina Viru