Neljapäeval, 17. märtsil kell 16-18 toimub Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Emakeele Seltsi ja Teaduste Akadeemia kõnekoosolek „Ilse Lehiste 100“.

Sündmus leiab aset Tartus aadressil Jakobi 2-114.

Kava:
Keeleteadlane Pire Teras – Avasõnad
TÜ eesti foneetika kaasprofessorid Pärtel Lippus ja Eva Liina Asu-Garcia – Ilse Lehiste panusest eesti foneetikasse
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse emeriitprofessor Jaan Ross – Ilse Lehiste esimesest doktoriväitekirjast ja sellega seonduvast
TÜ eesti keele ajaloo ja murrete professor Karl Pajusalu – Soome-ugri prosoodia projektist

Lisainfo: Helle Metslang, helle.metslang@ut.ee

Emakeele Selts