Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates septembrist 2019:

 • klaveri vanemlektor 1,0
 • kooridirigeerimise professor 0,5
 • kammermuusika lektor 0,5
 • lektor – pianist-kontsertmeister puhkpilli erialal 1,0
 • 2 õpetajat – pianist-kontsertmeistrit keelpilli erialal 0,5
 • 2 õpetajat – pianist-kontsertmeistrit puhkpilli erialal 0,5
 • nüüdismuusika interpretatsiooni vanemlektor 1,0
 • lavakunsti professor 1,0
 • Alexanderi tehnika vanemlektor 0,5
 • audiovisuaalse loomingu lektor 0,5

Kandideerimiseks esitada dokumendid (professori ametikohale kandideerijail ka inglise keeles):

 • avaldus rektori nimele;
 • CV ülevaatega loomingulise, teadusliku, pedagoogilise ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis või ETISes);
 • esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 5. maiks 2019 kell 17.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn või aleksandra@ema.edu.ee.