Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2020:

  • saksa keele lektor 0,5

Kandideerimiseks esitada dokumendid:

  • avaldus rektori nimele;
  • CV ülevaatega loomingulise, teadusliku, pedagoogilise ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis või ETISes);
  • esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia

hiljemalt 1. aprilliks 2020 kell 17.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senati sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn või aleksandra@eamt.ee.