20.–24. jaanuarini toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias töötajate koolitus- ja arutelunädal Arenev Akadeemia, millega pannakse alus uuele traditisoonile: koolitusnädal hakkab toimuma igal aastal talvisel õppevaheajal. 

“Soovime kasutada õppevaheaja teistmoodi rütmi ära, pakkudes kollektiivile vaheldust,” ütleb akadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas. “Loodame, et igaüks leiab kavast midagi meelepärast ja kasulikku, teadmisi jagavad asjatundjad.”

Arenev Aakdeemia avab Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kelle esinemises on luubi all aktuaalsed küsimused hariduses. Nädala jooksul saab kuulata veel pianist ja improvisatsiooniõppejõud David Dolanit (Guidlhall School of Music and Drama) Londonist, kes räägib improvisatsiooni mõjust ajule. Akadeemias üliõpilasi nõustav psühholoog Elina Kivinukk kõneleb huvilistele üliõpilaste motiveerimisest, toetudes oma kogemusele spordipsühholoogina. Loengu juurde kuulub ka arutelu. Akadeemia ooperistuudio tantsu ja liikumise õppejõud Anu Ruusmaa tutvustab praktilisel moel rahvusvaheliselt tuntud keha vabastamise tehnikat (Tention Release Exercise). Nädala võtab kokku arendusseminar Õpetajate Majas.