2. aprillil 2016 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

11.00–13.15 kammersaalis (C405)
Piltnoodikiri pillimängu algõpetuses – Hannu Annala
Kuidas läheneda traditsioonilis-abstraktsele noodikirjale, kasutades pillimängu algõppes kujundlikku piltnoodikirja? Oma meetodit tutvustab Kokkola Konservatooriumi õppejõud, kitarrist Hannu Annala.

14.00–16.15 ruumis C105
Loominguminutid pillitunnis – Riine Pajusaar
Kuidas elavdada ja mitmekesistada pillitundi ning äratada õpilase loomingulisust? Algselt klaveriõpilastele loodud loominguharjutuste kasutamist ka teiste pillide õpetuses tutvustab Nõmme ja Keila Muusikakooli klaveriõpetaja ning helilooja Riine Pajusaar.

Korraldajad: EMTA interpretatsioonipedagoogika instituut ja täienduskoolituskeskus