7. mail tähistati piduliku kontserdiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis viie aasta möödumist koostööprojekti „EMTA õppejõudude meistriklassid muusikakoolides“ algusest.

Kontserdile olid kutsutud esinema meistrikursustel osalenud väljapaistvad noored muusikud kokku kolmeteistkümnest muusikakoolist.

Aastatel 2019–2024 on rektori fondi toel toimunud muusikakoolides üle 280 meistriklassi, milles on osalenud kokku üle 2500 õpilase. Meistriklasside kuulamine on samal ajal olnud tõhusaks täiendusõppeks ka ligikaudu 950 õpetajale.

Kontserdile eelnenud ümarlaua teemadeks olid instrumendiõpetuse peamised  sõlmpunktid:  õpilaste motiveerimine, nende erialane ettevalmistus professionaaliks kujunemise teel, õpetajate täiendusõppe ja mentoriprogrammide vajalikkus. Ümarlauda modereeris rektor prof Ivari Ilja, paneelis avaldasid oma mõtteid prof Jaak Sooäär, vanemlektorid Kristina Kriit, Heiki Mätlik, Kai Ratassepp, Mart Laas ja Lauri Väinmaa ning Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse aseesimees Kätlin Virgo.

Rektori tänukirja silmapaistva panuse eest meistriklasside läbiviimisesse muusikakoolides aastatel 2019–2024 pälvisid saksofoni emeriitprofessor Olavi Kasemaa, viiuli professor Mari Tampere-Bezrodny, klarneti professor Toomas Vavilov, viiuli vanemlektor Kristina Kriit, klarneti lektor Soo-Young Lee, kitarri vanemlektor Heiki Mätlik, flöödi vanemlektor Mihkel Peäske, klaveri vanemlektor Kai Ratassepp, saksofoni vanemlektor Virgo Veldi ja klaveri vanemlektor Lauri Väinmaa.

Meistriklasside tellimiseks palume ühendust võtta EMTA täienduskoolituskeskusega e-posti aadressil tkk@eamt.ee.

Fotod: Vahur Lõhmus