Märtsikuus tähistas rahvusvahelise Delta Kappa Gamma (DKG) ühingu Eesti osakond oma viieteistkümnendat tegevusaastat. Tavapärasest pidulikumal aastakonverentsil pälvisid tunnustuse need, kes on organisatsiooni arengusse ja hariduse edendamisse nii Eestis kui ka laiemalt enim panustanud. 

Delta Kappa Gamma tänukiri anti ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Kristi Kiilule, kelle professionaalne ning innustunud tegevus rahvusvaheliste konverentside korraldamisel (Hilda Taba konverentsid 2012. aastal EMTA-s ja 2022. aastal TLÜ Akadeemilises Raamatukogus, DKG Euroopa regionaalne konverents 2017. aastal Tallinnas) on saanud ühingukaaslaste ja kolleegide heakskiidu. Kõrgelt hinnatakse ka Kristi Kiilu tööd koolimuusika uuringute töögrupi juhtimisel alates 2010. aastast praeguseni. Töögrupi uuringud on jõudnud rahvusvahelistele konverentsidele ning väljaannetesse (nt Rezekne, Läti jm).

Õnnitleme!