2021. aasta augustis algab esmakordselt EMTAs Välisministeeriumi arengukoostöö projekt, mis rahastab kahe välisüliõpilase õpinguid rahvusvahelisel kultuurikorralduse magistriõppekaval.

Kaks õppestipendiumit eraldati ühele Gruusia ja ühele Ukraina kodanikule toetamaks nende õppimist kultuurikorralduse magistriõppes 2021 a. sügisest kuni 2023 a. suveni. Kultuurikorralduse õppekava on juba peaagu 20 aastat rahvusvahelise programmina ette valmistanud professionaalseid korraldajaid ja juhte kultuuriorganisatsioonide ning loomemajanduse arengusse panustama nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Stipendiaadi abil soovime soodustada Gruusia ja Ukraina kultuurikorralduse kui interdistiplinaarse ning mõjuka distipliini professionaalset arengut. Rahvusvahelise haridusega, Euroopalikke väärtusi kandvad ja laia erialase suhtevõrgustikuga kultuurikorralduse professionaalid saavad kodumaal panustada kultuuritööstuse ja loomemajanduse arengusse ning kultuuridiplomaatia kaudu riikidevaheliste suhete arendamisse.

Sel aastal asub kultuurikorraldust õppima 20 üliõpilast neljateistkümnest riigist. Nende seas Gruusia ja Ukraina stipendiaadid saavad kaheaastase õppeperioodi jooksul Eestis tegeleda kultuurikorraldusliku väljakutse lahendamisega, mille kasusaajaks on tema koduriigi kultuurikorralduse eriala esindajad, kultuuritegelased ja kunstnikud ja ka tarbijad, publik, seotud kogukonnad ja laiem avalikkus. EMTAs magistrikraadi omandanud stipendiaadid saavad kaasa aidata Gruusia ja Ukraina professionaalse kultuurikorralduskoolkonna edenemisele, sest siin hariduse saanud korraldajad on pärast kodumaal võimelised oma teadmisi ja oskusi edasi andma. Stipendiaadid saavad olla edaspidi Eesti kultuuridiplomaatia ja kultuuriekspordi vahendajateks ning koostööprojektide partneriks. Stipendium katab igakuise toetuse elamiskulude katteks ja ka õppemaksu kulu nominaalse õppeaja ulatuses.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisainfo:
Kaari Kiitsak-Prikk
Kultuurikorralduse magistriprogrammi õppejuht
kaari.kiitsak-prikk@eamt.ee
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia