Kultuuriminister Piret Hartman allkirjastas 5. septembril käskkirja, millega jagati esimest korda taotlusvoorust „Kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise“ 11 projektile 413 000 eurot.

Taotlusvooru laekus 33 taotlust, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sai toetust nelja loovuurimusprojekti elluviimiseks:

„Probleemid ja lahendused eesti keele kasutamisel vokaalmuusika komponeerimisel ja interpreteerimisel“ – projektijuht muusikateaduse lektor Eerik Jõks

„Ansamblipartnerite poolt stimuleeritud kujutluse rakendamise mõju mänguprotsessi kvaliteedile grupiimprovisatsioonis“ – projektijuht kaasaegse improvisatsiooni lektor Jaak Sikk

„Mart Saare klaveriprelüüdide performatiivne tervikkäsitlus. Uue tekstikriitilise ning praktilise noodiväljaande koostamine ja allikakriitilise interpretatsiooni loomine ja salvestamine“ – projektijuht klaveri ja instrumentaalkammermuusika lektor Maksim Štšura

„Udo Kasemetsa elektroakustiliste teoste ajalooteadlik esitus“ – projektijuht kaasaegse improvisatsiooni lektor Theodore Parker.

Loovuurimus on loometegevusel põhinev uurimistöö, mille eesmärk on luua uusi teadmisi, kultuurivorme, loome- ja uurimismeetodeid või -tehnikaid ning panustada seeläbi eesti kultuuri ning ühiskonna ja majanduse arengusse.

Toetuse keskmine summa projekti kohta on 37 000 eurot.