Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital on valiku teinud ja kutsus esimesse residentuuriprogrammi osalema keelpillikvarteti M4GNET. Kvarteti koosseisus on Robert Traksmann (I viiul), Katariina Maria Kits (II viiul), Mart Kuusma (vioola) ja Marcel Johannes Kits (tšello), ansambli mänedžer on Taavi Hark.

Katariina Maria Kits on muusika- ja teatriakadeemia viiuli eriala magistrant, keda juhendab professor Arvo Leibur. 2020. aasta sügisest täiendab ta ennast Erasmus üliõpilasvahetusprogrammi vahendusel Berliini kunstiülikoolis professor Tomasz Tomaszewski juures. Katariina Maria on pälvinud preemiaid mitmel Eesti ja rahvusvahelisel konkursil, samuti on ta soleerinud mitmete erinevate orkestrite ees. Katariina Maria oli solist ka EMTA õppeaasta esimeses orkestriprojektis, kus ta soleeris koos muusika- ja teatriakadeemia sümfooniaorkestriga Sergei Prokofjevi esimese viiulikontserdi esitusel.

Mart Kuusma õppis enne välismaale õppima siirdumist muusika- ja teatriakadeemias erialaõppejõudude Ula Ulijona Zebriunaite ning Toomas Nestori juures. Robert Traksmann on lõpetanud Berliini Hanns Eisleri nimelise muusikakõrgkooli bakalaureuse astme professor Kolja Blacheri juhendamisel ning jätkab samas magistriõppes. Robert on tudeeriva vabakutselisena täiendanud ka mitmete mainekate kollektiivide ridasid, sh Gürzenich Orchester Köln, Orchester der Karajan Akademie Berliner Philharmoniker jne. Hetkel osaleb ta ka Rahvusooper Estonia orkestri töös. Marcel Johannes Kits siirdus pärast Tallinna muusikakeskkooli lõpetamist Saksamaale õppima. Ta on tudeerinud Trossingeni muusikaülikoolis professor Francis Goutoni juures ning aastast 2018 jätkab ta õpinguid Saksamaal Berliini kunstiülikoolis professor Jens Peter Maintzi klassis. Taavi Hark on EMTA muusikateaduse tudeng.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esimehe Marje Lohuaru sõnul on tähtis, et praeguses muutlikus ja kirevas ajas ning uuendamise tuhinas ei jäeta kõrvale põhiväärtusi. Nii on ka oluline klassikalise muusika traditsioonide jätkamine ja edasiviimine, mis eelkõige vajab väärtustamist ja mõtestamist kaasaegses kontekstis.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital algatas kaheaastase instrumentaalansamblite residentuuriprogrammi selle aasta jaanuaris. „Keelpillikvartett kui sajandite vanune žanr on väljendanud aegade jooksul muusika kõige sisutihedamat ja subtiilsemat väärtust,“ selgitas Lohuaru, miks suunati esimene voor just keelpillikvartettidele. Programmi eesmärk on laiendada ansamblimängu kandepinda. Residentuuriga soovitakse toetada uute ansamblite loomist, pakkuda võimalusi testida koostööd mänedžeridega ja uuendada repertuaari. Taotlejatelt oodatakse pikaajalist tegutsemist.

Residentuuriprogrammi valitud ansamblil on kohustus esitada kahe aasta jooksul vähemalt kaheksa kontserti vähemalt nelja erineva kavaga. Kvarteti repertuaaris peavad olema esindatud teosed erinevatest muusikastiilidest ja ajastutest. Vähemalt kahes kontserdikavas on kohustuslik esitada Eesti muusikat, sh uudisloomingut.

Vt ka: https://www.kulka.ee/uudised/kultuurkapitali-helikunsti-sihtkapital-valis-uues-residentuuriprogrammis-osalema-keelpillikvarteti-m4gnet