8.–10. juunini toimuv ELIA (European League of Institutes of the Arts) juhtimissümpoosion alapealkirjaga „Surfame ebakindluse lainetes“ toob Eestisse kunstikõrgkoolide juhid kogu maailmast, et arutleda, kuidas majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ja poliitilised muutused mõjutavad ülikoolide kohustuste ning vastutuse erinevaid aspekte. Kuidas planeerida tulevikku olukorras, kus traditsioonilised juhtimis- ja õpetamismudelid enam ei päde ning pidevalt seistakse silmitsi ootamatute väljakutsete ja probleemidega?

Peaesinejad on Kersti Kaljulaid, Aaron Dworkin, Ene-Liis Semper, Mikko Dufva, Monica L Edmondson, Harald Friedl.

Konverentsi ajakava ja esinejatega saab tutvuda ELIA kodulehel.

ELIA juhtimissümpoosioni 2022 korraldavad Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Fotogaleriid näeb EMTA Facebooki lehel.