2019. aasta kevadel on kõigil huvilistel võimalus sisse astuda uuenenud muusikateaduse bakalaureuseõppesse, mis kannab nüüdsest nimetust muusikateadus ja muusikakorraldus (MT-2019). Õppekava eesmärgiks on pakkuda muusikahuvilistele noortele võimalust leida eneseteostust professionaalses muusikamaailmas muusikateadlase, muusika populariseerija või muusikakorraldajana.

Muusikalise ettevalmistusega üliõpilastele soovitakse uuendatud õppekavaga pakkuda laiapõhjalist koolitust muusikateaduse ja muusikakorralduse alal, mis loob eelduse õpingute jätkamiseks nii muusikateaduse kui kultuurikorralduse magistriõppes, ent annab ka erialase kompetentsi töötamaks mõnes muusikaga seotud organisatsioonis. Õppekavas hõlmavad erialased õpingud 115 ainepunkti, praktilised muusikaõpingud 25, humanitaarteaduslikud, pedagoogilised ja üldõpingud 30 ning bakalaureuseeksam 10  ainepunkti. Muusikateaduse endise õppekavaga võrreldes on lisandunud  muusikakorralduse valikmoodul, mis sisaldab selliseid aineid nagu kultuuriprojekti juhtimine, muusika ja seadusandlus, kontserdiproduktsioon, turundus ja kommunikatsioon ning muusik ja tema profiil. Lisaks sellele pööratakse õppekavas erilist tähelepanu muusikast rääkimisele ja muusikast kirjutamisele erinevates žanrites.

Täieliku õppekavaga saab tutvuda siin.

Kandideerima ootame  muusikalise ettevalmistusega ja eelkõige noodikirja valdavaid noori, kellel on huvi ja valmidus end muusikateaduse ja -korralduse alal edasi arendada. Pillimänguoskus tuleb kasuks, ent kuna muusikateaduses ja-korralduses on palju valdkondi, kus see pole sugugi oluline, siis pole see primaarne. Vajalik on ka vähemalt ühe võõrkeele korralik valdamine.

Sisseastumisavaldusi saab  esitatada kuni 25. juunini 2019 infosüsteemis SAISsisseastumiseksami nõuetega saab tutvuda siin.