Eesti Muusikateaduse Seltsi traditsiooniline Leichteri päev toimub esmaspäeval, 25. novembril algusega kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Päevakava

16.15 EMTSi aastakoosolek (seltsi liikmetele) – juhatuse aruanne möödunud aasta tegevusest, majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine, kohapeal tõstatatud küsimused.

Ettekanne (avatud kõigile):

17.00-18.00 Andreas Waczkat Bernie Krause’s Great Animal Orchestra and his Theory of the Origins of Music.

18.00-18.30 Res Musica 11 esitlus

18.30-20.00 Kohvilaud

*Andreas Waczkat on Göttingeni Ülikooli professor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor. Vt ka http://wwwuser.gwdg.de/~awaczka/

Fotol Andreas Waczkat

 

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)