6. novembril 2020 võttis muusika- ja teatriakadeemia meeskond osa tarkvara LoLa 2.0 (a low latency, high quality audio/video transmission system for network musical performances and interaction; https://lola.conts.it/) edasi arendatud tööversiooni esitlusest, kus esmakordselt liideti ülekandes kolm ühenduspunkti. Teiste hulgas jälgisid esitlust veebis ka Euroopa konservatooriumide liidu (Association of European Conservatoires; AEC) üldkogu aastaistungil 2020 osalenud delegaadid. Üldkogu istungilt loodi nn satelliitühendused ka Milano ja Tallinnaga.

LoLa 2.0 tarkvara võimaldab reaalajas muusikalisi etteasteid, kui muusikud asuvad füüsiliselt üksteisest kaugel (näiteks maailma kolmes eri paigas) ning on ühendatud võrguteenuste kaudu. LoLa 2.0 kolme esinemispaika ühendavas esitluses osalesid Trieste konservatoorium (Trieste Conservatoire, Italy), Viini muusika- ja etenduskunstide kõrgkool (University of Music and Performing Arts, Vienna, Austria) ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia.

Eriline tänu klaverimängijale Kirke Karjale ning muusika- ja teatriakadeemia internetipõhiste kaugtegevuste arendamise töögrupile: Paolo Girolile, Innar Järvale ja Nikita Shishkovile.