Link lõpetajate kontsertaktuse fotodega on saadetud akadeemia 

siselistidesse. Pildipoest saab fotosid tellida. Fotode autor on Eiko Lainjärv.

Täiendav info:

Ebe Pilt
ebe.pilt@eamt.ee
+ 372 6675 745