EMTA teadur ja lavakunstikooli doktoriõppe koordinaator Madli Pesti kaitses 28. oktoobril 2016 Tartu Ülikoolis edukalt oma doktoritöö “Poliitiline teater ja selle strateegiad Eesti ja lääne kultuuris” (juh. Luule Epner).

Oponendid olid dots Mikko-Olavi Seppälä Helsingi ülikoolist ja prof Kristel Pappel EMTA-st.