Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia korraldab 7. juulil rahvusvahelise konverentsi ühiskondliku mõjuga kultuuriprojektide juhtimisest „Insights and Tools for Managing Arts Projects with Societal Impact.“ Konverentsi peaesinejad on rahvusvaheliselt tuntud kultuuripoliitika uurija Eleonora Belfiore, Takaya Kawamura (Osaka Ülikool, Jaapan) ja Soome koreograaf Hanna Brotherus. Lisaks ettekannetele toimuvad töötoad ja uudistada saab Viktor Gurniaki näitust Ukraina sõjapiirkondadest. Konverentsi eesmärgiks on aidata kaasa arutelu tekkimisele kunsti mõju üle ühiskonnas nii Eestis kui ka laiemalt.

Kultuuripoliitika ning selle ühiskondliku ja poliitilise mõju analüüsimisele keskendunud konverents korraldatakse koostöös Estonian Business Schooli, Baskimaa Ülikool, Sibeliuse Akadeemia ja Laurea Ametikõrgkooliga. Konverentsile oodatakse teoreetikuid ja praktikuid Eestist, Hispaaniast, Hollandist, Jaapanist,  Leedust, Soomest, Taiwanist ja Ühendkuningriigist. Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia professori ja kultuurikorralduse magistriprogrammi juhi Annukka Jyrämä sõnul aitab missioonitundega kultuurikorraldus kaasa oluliste sotsiaalsete teemade ennetamisele, neist teadlikkuse tõstmisele ning parimal juhul ka nende leevendamisele. „Mind on alati huvitanud see, kuidas kunst ühiskonda muudab. Näiteks, kas inimesed paranevad kiiremini, kui haigla seintel on kunstiteosed?”. Konverentsil räägitakse kultuuriprojektidest, millel on reaalne mõju inimeste heaolu parandamisele. Edulugude kõrval kuuleb ka võimalikest raskustest ja läbikukkumistest inimeste elukvaliteedi tõstmisel.

Konverentsil püütakse ühendada teooria ja praktika – kuulda saab akadeemilisi ettekandeid, üles pannakse näitus ning toimuvad ka töötoad. Peamised ettekannete märksõnad on linnaplaneerimine, sotsiaaltöö, vähemuste ühiskonda kaasamine, kunsti majanduslik mõju. Seega peaks see huvi pakkuma nii kultuurikorraldajatele, kunstnikele, sotsiaaltöötajatele  kui ka linnaametnikele.

Konverents on osa rahvusvahelisest projektist MAPSI (Managing Art Projects with Societal Impact), mille eesmärk on  välja töötada uus õppemoodul kultuurikorraldajatele, mille tulemusena suureneb kultuurikorraldajate pädevus laiema ühiskondliku mõjuga kultuuriprojekte juhtimisel. Projekt keskendub sellistele igapäevaelu aspektidele, mida ilma kunstita ei olekski olemas ning selle raames luuakse m.h. käsiraamat ja e-õppe materjalid.

„Projekti toetab EL-i elukestva õppe programm“. Täpsem info siit