Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega omistati dotsent Mare Väljatagale Tallinna teenetemärk pikaajalise ja viljaka tegevuse eest Tallinna muusikaelu edendamisel.

Mare Väljataga on 2002. õppeaastast olnud EMTA koolimuusika jazzisuuna laulupedagoog ning juba 1982.aastast alates G.Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis pop-jazzlaulu ja vokaalansambli õpetaja.

Mare Väljataga lauljaampluaasse mahuvad jazz, pop, shansoon ja mõnda muudki. Sooloesinemiste kõrval on ta lugu pidanud ka ansamblilaulust.

Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast, seni on teenetemärgi pälvinud 314 isikut.