18juunil 2019. a. kell 11.00 ruumis A-402

kaitseb MARIE-HELEN AAVAKIVI

filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Professor Johannes Paulseni viiuliõpilaste repertuaar ja esitusstiil 1930. aastatel Eestis

Juhendaja: professor Kristel Pappel, PhD

OponentMart JaansonPhD (Tartu)