Järgmisel nädalal 22.–26. jaanuarini koguneb METRIC intensiivprojektiks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse enam kui sada õppejõudu ja tudengit rohkem kui viieteistkümnest muusikakõrgkoolist üle Euroopa, et pühendada ühine loometegevus improvisatsioonile.

METRIC on Erasmus+ üleeuroopalise haridusvõrgustiku improvisatsiooni eriala arenduseks loodud koostööprojekt, milles osales 14 muusikakõrgkooli üle Euroopa. Kuigi METRIC projekt kestis ametlikult aastatel 2015–2018, on ka pärast seda jätkunud aktiivne koostöö liikmesasutuste vahel ja projektist inspireerituna laiemaltki.

“Impro on olemuselt energiavahetus, vahetu suhtlemine muusikakeeles, mis õnnestumise korral mõjub legaalse dopinguna järgnevateks kuudeks kui mitte aastateks,” kommenteerib EMTA kaasaegse improvisatsiooni professor Anto Pett. “Üritus läheb täie ette, kui koostöö hakkab toimima, seda nii koolide kui ka üksikisiku tasandil. Varasemalt on ettevõtmisest kasvanud välja viljakas ja kauakestev partnerlus mitme asutuse vahel.”

Ettevõtmises annavad end improvisatsioonimeistrite hoole alla ning panevad oma koostööoskused proovile erineva taustaga loovisikud, kes igapäevases tegevuses improvisatsioonile ei keskendu. METRICus osalevad etenduskunstnikud, koreograafid, instrumentalistid nii klassikalise, jazzmuusika, kaasaegse ja eksperimentaalse muusika aladelt. Projektis avaneb neil võimalus osaleda grupitöötubades, meistrikursustel, loengutel ja vestluspaneelidel.

Projekti käigus tuuakse koostöö ja eksperimenteerimise tulemus ka publiku ette. Aset leiab neli avalikku kontserti: METRIC IP avakontsert kolmapäeval 22.01; kontserdid reedel 24. jaanuaril ja laupäeval 25. jaanuaril ning METRIC IP lõppkontsert 26. jaanuaril. Üles astuvad partnerkoolide õppejõud, nii muusika- kui ka etenduskunstide üliõpilased, improartistidest külalised. Kavas on improvisatsioonid suuremates koosseisudes ja ka kammerkoosseisudes. Kuivõrd kava on improvisatoorne, on iga kontsert kordumatu.

METRIC intensiivprojekt leiab aset neljandat korda. Varasemalt on see toimunud Tallinnas (2016), Haagis (2017) ja Glasgows (2018).

METRIC IP tegemistele saab kaasa elada Instagrami konto metric.ip vahendusel ning osalejatele on loodud Facebooki grupp.