„Õpetaja peab alati olema õpilane. Seni, kuni õpetaja õpib ja areneb, arenevad ka tema õpilased,“ tsiteerib professor Olavi Kasemaad, Eesti saksofonikoolile aluse pannud legendaarset muusikut ja pedagoogi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klarneti ja puhkpilliorkestri dirigeerimise professor Toomas Vavilov ning lisab: „Dirigendi töö on samasugune – tule ja õpi!“

EMTA pakub alates sügisest 2022 võimalust õppida puhkpilliorkestri dirigeerimist aastase eriprogrammi alusel ehk omandada sellel alal mikrokraad. Soovi korral on õppekavasse võimalik lisada ka kooridirigeerimise tunde.

Õppimine on tasuline ja mikrokraadi omandanu saab EMTA-lt vastava tunnistuse. Soovi korral on võimalik mikrokraadi ainepunkte kasutada ka hilisemas kraadiõppes.

Õppejõud on Toomas Vavilov, Bert Langerer ja Peeter Saan.

Programm on mõeldud juba tegutsevatele dirigentidele, kes soovivad värskendada kaua aega tagasi omandatud erialaseid teadmisi, arendada dirigeerimistehnilisi oskusi, tõsta enda juhendatavate kollektiivide taset, saada põhjalikke teadmisi orkestratsioonist, tunda sügavuti puhkpillimuusika literatuuri, tunda varasemast paremini puhk- ja löökpillide spetsiifikat, suurendada läbilöögivõimet erialasel tööturul, laiendada erialast suhtevõrgustikku, olla laiemalt kursis Eesti muusikaeluga.

Õppetöö toimub klassiruumis rühma- ja individuaaltundidena ning vajadusel ka veebis. Akadeemia on tunniplaani koostamisel paindlik ja arvestab õppijate aktiivse tegevusega Eesti kultuurimaastikul ning nende varasema kogemuse ja taustaga. Lisaks toimub kord kuus erialatund õppija juhendatava kollektiivi juures.

Registreerumine toimub 1.–26. augustini 2022.

Täpse info mikrokraadi ja kandideerimistingimuste kohta leiab EMTA kodulehelt siit: https://eamt.ee/taiendusope/koolituskalender/

Täiendav info alates 1. augustist EMTA täienduskoolituskeskusest e-posti aadressil tkk@eamt.ee ja telefon 6675 757.