Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pakub alates sügisest võimalust õppida kooridirigeerimist ja puhkpilliorkestri dirigeerimist aastase eriprogrammi alusel ehk omandada neil aladel mikrokraad. Samuti avanevad mikrokraadid muusikaproduktsiooni ja laulukirjutamise ning muusikapedagoogika erialadel, mille kohta leiab rohkem infot siit.

Õppimine on tasuline ja mikrokraadi omandanu saab akadeemialt ka vastava tunnistuse. Soovi korral on võimalik mikrokraadi ainepunkte kasutada hilisemas kraadiõppes.

KOORIDIRIGEERIMINE

Mikrokraadiprogramm koosneb kooridirigeerimise eriala õppekava ainetest, mis keskenduvad dirigendi põhioskuste arendamisele. Programm on mõeldud muusikutele, kes soovivad alustada kooridirigeerimise eriala omandamist või dirigentidele, kes soovivad värskendada varasemalt omandatud erialaseid teadmisi; täiendada ning süvendada teadmisi kooridirigeerimise eriala põhiainetes.

Õppekeel on eesti keel.

Kandideerimise tähtaeg on 20. august 2023. Rohkem infot siit.

PUHKPILLIORKESTRI DIRIGEERIMINE

Programm on mõeldud juba tegutsevatele dirigentidele, kes soovivad:

– värskendada kaua aega tagasi omandatud erialaseid teadmisi;
– arendada dirigeerimistehnilisi oskusi;
– tõsta enda juhendatavate kollektiivide taset;
– saada põhjalikke teadmisi orkestratsioonist;
– tunda sügavuti puhkpillimuusika literatuuri;
– tunda varasemast paremini puhk- ja löökpillide spetsiifikat;
– suurendada läbilöögivõimet erialasel tööturul;
– laiendada erialast suhtevõrgustikku;
– olla laiemalt kursis Eesti muusikaeluga.

Õppekeel on eesti keel.

Kandideerimise tähtaeg on 26. august 2023. Rohkem infot siit.

Täiendav info EMTA täienduskoolituskeskusest e-posti aadressil tkk@eamt.ee ja telefonil 6675 757.