Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 6. juulil 2020. Avaldusi esitati kokku 708.

Bakalaureuseõppesse laekus kokku 477 avaldust, millest 283 esitati lavakunsti näitleja suunale ning 84 esitati ingliskeelsele muusika interpretatsiooni õppekavale. Vastu võeti 110 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 84 ja ingliskeelsetele õppekavadele 26 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 199 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 143 avaldust. Vastu võeti kokku 87 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 43 ja ingliskeelsetele õppekavadele 44 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 32, millest 15 esitasid välismaalased. Vastu võeti 5 doktoranti, kellest 4 on välismaalased (lisaks võeti vastu 3 eksterni).

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 205 uut üliõpilaskandidaati.

Populaarseimad erialad sisseastujate seas olid bakalaureuseõppe eestikeelsetele õppekavadele lavakunst, muusikapedagoogika ja džässmuusika. Magistriõppes laul, helilooming ja muusikatehnoloogia ning interpretatsioonipedagoogika.

Populaarseimad erialad ingliskeelsetele õppekavadele olid bakalaureuseõppes helilooming ja muusikatehnoloogia, jazzmuusika, laul ning magistriõppes kultuurikorraldus, helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja keelpillid.

Väga suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Hiina, Lõuna-Korea, Mehhiko, USA, Venemaa, Soome, Rootsi, Hispaania, Portugal, Itaalia, Läti, Leedu, Iirimaa, Poola, Türgi, Ungari, Prantsusmaa, Šveits, Saksamaa, Suurbritannia, Horvaatia, Gruusia, Aserbaidžaan.