Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuses on lõikuspidu: muusikateraapia põhikursuse ja koos sellega 3-aastase muusikateraapia väljaõppe on lõpetanud järjekordsed 9 inimest.

Soovime pühendumust ja motivatsiooni vastsetele lõpetajatele muusikaterapeudi teel jätkamiseks! Täname kõiki õppejõude, kes koolitusse oma hindamatu panuse andsid!

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on olnud muusikateraapia väljaõppe baasiks juba 15 aastat. Uute muusikateraapia koolitustega alustame juba eeloleval sügisel: käivituvad nii 1-aastane muusikateraapia algkursus kui ka 2-aastane muusikateraapia põhikursus (osalemise taotlemise eelduseks on algkursuse või vastavas mahus muusikateraapia koolituste läbimine). Info uutest koolitustest on tulekul õige pea.

Lisainfo:
Ene Kangron, täienduskoolituskeskuse juht
ene.kangron@eamt.ee