Kolmapäeval, 31. mail algusega kell 12.00 toimub EMTA kooriauditooriumis kolmas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikauuringute kevadkonverents.

Muusikauuringud on mitmekesine valdkond, mille vastu tunnevad lisaks muusikateadlastele huvi ka teised muusikahuvilised. Sel konverentsil tulevadki kokku erinevate koolide õppurid ja teadlased, et mõtiskleda järgmiste teemade üle: esinemisärevus, muusika ajaloopeeglina, popmuusika ja soolisus muutuvas ühiskonnas, muusikaõppe perspektiivid jpm.

Ettekandeid peavad erinevate koolide ja ülikoolide õppurid keskastmest doktorantideni välja, samuti teadurid. Käsitletakse kõige erinevamaid muusikaprobleeme ning kokku saavad muusikalugu, muusikapsühholoogia ja -sotsioloogia, muusikateooria, soouuringud muusikas, popmuusikauuringud, muusikaharidus jpm. Samuti leiab konverentsilt posterettekanded.

Konverents on avatud kõikidele huvilistele tasuta!

KAVA

12.00 Kogunemine fuajees, tutvumine posterettekannetega

12.30–14.00 I paneel: muusikateadus noorte vaatest

Alo Mattiiseni „Viie isamaalise laulu seostest samanimeliste koorilauludega 19. sajandist. Johanna Helene Martinson

Poliitiline sekkumine Eesti 1969. aasta üldlaulupeo korraldamisse ja repertuaari. Mia Kukk

Rahvalaulu „Meil aiaäärne tänavas päritolu ja selle kasutamine kunstmuusikas Konstantin Türnpu ja Cyrillus Kreegi näidetel. Hannah Grete Verbeek

Kitarrikeele ülemtoonide muutuse uurimine peale flažoleti mängimist. Matthias Loona

14.00–14.15 Kohvipaus

14.15–16.00 II paneel: muusikalugu ja -haridus

Muusikahariduse perspektiividest Eesti koolides. Kadi Kaja

Viiuldajate ja vioolamängijate esinemisärevus ja füüsilised traumad. Janika Mesi

Evi Liivak – viiuldajast imelaps kontserdilavadel ja Eesti trükimeedias 1930. aastatel. Greta-Liisa Aro

Pianist Hilja Saarne elu ja kontserttegevus rootsieestlaste kogukonna peegeldusena. Carolin Karo

Metodoloogilisi arusaamu tajutud kaasaegse posttonaalse orkestrimuusika strukturaalse muusikalise pinge kognitiivseks analüüsiks. Gerhard Lock

15.45–16.00 Kohvipaus

16.00–17.30 Muusika sotsiaalteaduste vaatest

Eesti naisheliloojate retseptsiooni muutumisest ajalehe Sirp näidetel. Maarja Malmet

Naislauljate kuvandi muutumine taasiseseisvunud Eesti peavoolu popmuusikas. Lisete Velt

Muutuv fännikogemus: vanemate ja laste põlvkondlik subkultuurne muusikaline kommunikatsioon. Anita Maasalu

Depeche Mode’i Fanzine’id 1990. aastate Eesti ja UK fännikogukondades. Maria Helena Vain

Posterettekanded

Lääne klassikalise laulustiili lauljate ja hääleseadjate meetodid teksti arusaadavuse parandamiseks. Veeda Kala

Valikharjutuste mõju vaimsete blokkide ületamisele. Teoreetilised seisukohad ja uurimistöö plaan. Jelizaveta Bukina

Muusikahuumor. Juhtumiuuring FB meemilehe Daily Poirot põhjal. Marju Raju

Nõukogude võimu muusikalisest kriitikast J.M.K.E. albumi „Külmale maale näitel. Brigitta Davidjants

Muusika ainekava lähtealused Tallinna Muusika- ja Balletikooli Mudilaste Muusikastuudio näitel. Kristina Haavamägi

Abstraktid asuvad siin.

Fotogaleriis on pildid konverentsipäeva I paneelist, autor Rene Jakobson.

Meediakajastusi:
Muusikauuringute kevadkonverents uurib naismuusikute kuvandit, esinemisärevust jm (ERR, 30.05.2023)
Homme toimub muusikauuringute kevadkonverents „Diskussioonid ja dialoogid (Klassikaraadio, 30.05.2023)
Muusikauuringute kevadkonverents „Diskussioonid ja dialoogid“ (Õpetajate Leht, 30.05.2023)