Fotol konserveerimismeeskond koos Marko Mäetamme ning uue ja vana skulptuuriga

 

„Näotu mehe“ n-ö fassaadskulptuur (st ühelt poolt vaadeldav kuju) valmis 1994. aastal kunstiakadeemia tolleaegsete tudengite Marko Mäetamme ja Hannes Starkopfi koostööna kunstnike liidu kevadnäituse tarbeks.

„Näotu mees“ kasvas kolmemõõtmelise kujundina välja Marko Mäetamme graafikast nn üldistunud figuurina tema töödes esinevast mustast laik-mehest. Ideeks oli luua püsti seisev graafiline pilt. Kuna Marko Mäetammel oli aga eriline respekt teiste meediumide, väljundite ja erialade vastu ning tal ei olnud skulptuuriloomise kogemust, siis skulptuuri alusstruktuuri valmistas Hannes Starkopf Marko Mäetamme palvel.

Pärast kevadnäitust sattus „Näotu mees“ EMTAsse ning eksponeeriti trepikojas, kus see õnnetul moel 2000. aastate keskel rängalt kannatada sai. Ligi pool aastat tagasi algas „Näotu mehe“ taastamise projekt, mille muusika- ja teatriakadeemia poolne eestvedaja on akadeemia saalide haldusjuht Ilja Goor.

Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala õppetöö raames loodi tudengitest töögrupp – koosseisus Heie Veeväli, Mary Vahtra, Eveli Mürk, Daniela Dontševski, Reginald Anselm Leppik, Jüri-Martin Lepp, kes hindasid skulptuuri seisundit, dokumenteerisid kahjustused ning tegid vajalikud konserveerimis- ja taastamistööd. Projekti juhendasid kunstiakadeemia õppejõud Taavi Tiidor ja professor Hilkka Hiiop.

Fotod konserveerimismeeskonna tööportsessist

Konserveerimisprotsessi käigus jõuti ainulaadse kontseptsioonini, mille raames skulptuuri kahjustada saanud ülemise osa esikülg otsustati eemaldada ja eksponeerida eraldiseisvana.

Selle abil loodi just kui uus väärtus, mille abil jutustatakse lugu teose saatusest ja keerdkäikudest. Skulptuuri ülemisele osale otsustati teha uus esikülg, mille kunstnik ise üle värvis, samuti uuesti signeeris ning dateeris.

Foto: Marko Mäetamm maalib fassaadskulptuuri uut esikülge vana eeskujul.
Foto: Vana ja uus „Naotu mees“ – skulptuuri taastamise nägemuse kohaselt säilitati samaaegselt nii autentne ajalooline materjal kui anti skulptuurile tagasi algne kuju.

 

Skulptuuris asendatud materjal on originaaliga võrdselt väärtuslik ning ka vastupidi – originaal säilitab samaväärse rolli asendusmaterjaliga. Uut skulptuuri on võimalik juba uudistada EMTA kontserdi- ja teatrimajas sokli korrusel, vana on eksponeerimiseks valmimas.

 

Kasutatud materjal: Jüri-Martin Lepp, 2021. Aruanne. Marko Mäetamme teose „Näotu mees“ konserveerimine. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, 2021.