Tänu New Time Music 2.0 (NTM2.0) headele tulemustele ning otsesele seotusele muusikahariduse koostöövõrgustike Nordplusi ja ANMA (Association of Nordic Music Academies) strateegilise tegevusega otsustas Nordplus õppeaastal 2021–2022 tõsta NTM2.0 rahastuse 50 000 euroni.

Foto: Kris Moor

NTM2.0 on Nordplusi arendusprojekt, mis keskendub nn digitaalse mobiilsuse tööriistade rakendamisele Balti- ja Põhjamaade muusikaakadeemiates. EMTA-t esindab NTM2.0 juhtkomitees heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakonna peakoordinaator Paolo Girol (fotol).

Õppeaastal 2020–2021 oli NTM2.0 võrgustiku eelarve 30 000 eurot, millest rahastati LoLa2.0 jaoks vajaliku tehnoloogia soetamist ning LoLa2.0 ruumide loomist erinevates Balti- ja Põhjamaade muusikaakadeemiates. Lisaks korraldati konverents NTM2.0. LoLa2.0 tarkvaraversiooni esmakordne demonstratsioon Põhja- ja Baltimaade regioonis toimus 26. aprillil 2021 muusikahariduse koostöövõrgustike ANMA ja Nordplusi aastakoosolekul, kus muusikaliseks tervituseks liideti LoLa2.0 abil kolm ühenduspunkti – Tallinn, Turu ja Vilnius.

NTM2.0 tegevused EMTA-s on olnud võimalikud tänu akadeemia internetipõhiste kaugtegevuste arendamise töögrupile koosseisus Innar Järva, Nikita Shishkov ja Paolo Girol ning Hanneleen Pihlaku ja Anneli Lemingu administratiivsele toele.

EMTA-s on kaks LoLa ruumi (D511 ja D209), kaks kõrgtehniliselt sisustatud ruumi (D402 ja D302), kus saab kasutada Zoomi või muid sarnaseid veebiühendustarkvarasid, lisaks mitmed digimobiilsuse valmidusega ruumid (D409, D410, B312, A402). Digitaalseks mobiilsuseks on valmis ka džässiklass ja ooperistuudio. Maikuu esimesel nädalal saadi toimima uus võimekas i9-10900kf protsessoriga LoLa arvuti, mis paigutatakse mobiilsele rack-ile, et oleks võimalik LoLa-ühendusi luua mistahes ruumist.

Eesti hariduse ja teaduse andmesidevõrk EENet pakub EMTA-le kahte 10Gigabit kiirusega liini. Akadeemia serveripargis füüsiliselt paikneva Zoomi serveri statistikast järeldub, et päevased maksimumid küündivad 100 samaaegse kasutajani ning kvaliteetsel serveril on toimunud ka kõik viimase aja Baltikumi meistriklassid.

EMTA-s on kõrgel tasemel digipädevus ning meie internetipõhise kaugtegevuste arendamise töögrupi kogemused on Põhja- ja Baltimaades sedavõrd hinnatud, et sageli pöörduvad partnerakadeemiad EMTA poole, palumaks digimobiilsusalast konsultatsiooni.

Digitaalse mobiilsuse tulevikutöövahendite rakendamine EMTA-s avab erinevaid võimalusi, näiteks on-line sisseastumiskatsete ja kursuste korraldamise võimalusi jne. EMTA digimobiilsuse võimalused on loodud sihiteadlikult muusikahariduse vajadusi arvesse võttes.