Terviseameti hinnangul on COVID-19 haiguse ja seda põhjustava koroonaviiruse üksikjuhtumite Eestis esinemise risk kõrge, ent laialdase leviku risk on madal. Haiguse leviku vältimiseks tuleb järgida asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid.

Õppetöö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias jätkub hetkel tavapäraselt, kuid rektori käskkirjaga on kehtestunud reisimist ja rahvusvahelisi suhteid puudutavad abinõud:

1. mitte korraldada töötajate välislähetusi ega üliõpilaste reise viiruse leviku riskipiirkondadesse; juba vormistatud lähetused riskipiirkondadesse tühistatakse;

2. mitte lubada akadeemia õppehoonetesse inimesi, kes on alates 1. märtsist 2020 viibinud riskipiirkondades; riskipiirkondadest kutsutud väliskülaliste kutsed tuleb tühistada või edasi lükata; riskipiirkondadest saabuvad EMTA töötajad ja üliõpilased ei tohi kahe nädala jooksul alates Eestisse saabumisest EMTA õppehoonetes viibida ning peavad oma töö ja õppetöös osalemise vastavalt ümber korraldama;

3. rahvusvaheliste ürituste korraldamise ja toimumise otsustab rektoraat iga sündmuse puhul eraldi.

Riskipiirkondade määratlemisel tuleb lähtuda Eesti Terviseameti kodulehel avaldatud jooksvast infost. Piirangud kehtivad kuni riskipiirkondade kadumiseni.

***
4. märts 2020 

Kõigil on palutud oma tervislikku seisundit tähelepanelikult jälgida.

  • Eelseisvad reisid või lähetused riskipiirkondadesse on soovitatud võimalusel ümber korraldada, kuna riskipiirkonda reisijatel on haigestumise tõenäosus kõrge.
  • Kui oled viibinud viimase kahe nädala jooksul koroonaviiruse leviku piirkonnas, palume sellest töötajana teavitada töö vahetut korraldajat või üliõpilasena õppekorralduse spetsialisti. Sel juhul on soovituslik püsida 14 päeva kodus ning tegeleda õppe- või tööülesannetega distantsilt.
  • Senise info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku, hingamisraskuseid. Inimesel, kes on viibinud 14 päeva enne sümptomite ilmnemist COVID-19 riskipiirkonnas või on olnud lähikokkupuutes COVID-19 nakatanuga, on palutud haigusnähtude esinemise puhul jääda koju, teavitada sellest akadeemiat ning helistada perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220.

Ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviiruse puhangu kohta leiab Terviseameti koduleheküljelt SIIT.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia arvestab Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustega haridusasutustele.