Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2023/2024. õppeaasta algab 28. augustil.

Kell 10.00 toimub suures saalis õppeaasta avakoosolek akadeemia töötajatele.

Kell 12.00 algab suures saalis avaaktus uutele üliõpilastele, millele järgnevad erialarühmade koosolekud (täpsem info algusaja ja ruumi kohta tuleb erialade juhtidelt).

Lisaks ootame esmakursuslasi nõustamistele, mis toimuvad 22.–24. augustini.