Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2022/2023. õppeaasta algab 29. augustil.

Kell 10.00 toimub suures saalis õppeaasta avakoosolek akadeemia töötajatele.

Kell 12.00 algab suures saalis avaaktus uutele üliõpilastele, millele järgneb sissejuhatav loeng (õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas, õppeosakonna juhataja Jane Kreek). Loeng lõpeb orienteeruvalt kell 14.00.

Lisaks ootame esmakursuslasi nõustamistele, mis toimuvad 23.–25. augustini.