Pärast viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud ohutusmeetmete järkjärgulist leevendamist on ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias jätkunud õppetöö ja muu tegevus piiratud ulatuses ja eritingimustel. 

Alates 1. juunist on akadeemia peahoone avatud iga päev kell 9.00–21.00. Sisse pääseb peauksest vaid isikustatud magnetkaardiga. Külalistele on uks veel suletud ning majja pääseb ainult eelneval kokkuleppel.

EMTA raamatukogu on avatud alates 1. juunist (E–R 9–19, L 10–15) ning võimalik on nii teavikuid tagastada kui ka laenutada uusi (ka kontaktivabalt). Arvutiklass jääb esialgu suletuks, kuid vajadusel on võimalik broneerida arvuti kasutamine üheks tunniks. Raamatukokku sissepääsuks tuleb uksel helistada raamatukogu numbril. Täpsema info leiab peagi raamatukogu veebiküljelt.

Õppeainetes, kus töö sisu võimaldab, jätkub õppetöö distantsilt. Erialadel ja ainetes, kus distantsõpe on raskendatud või võimatu, toimuvad aga piiratud mahus individuaaltunnid ja rühmatunnid. Sealjuures järgitakse kõiki turvareegleid ja hügieeninõudeid. Korraga tohib koos viibida maksimaalselt 10 inimest, kehtib 2 x 2 reegel. Ruume õhutatakse ja puhastatakse süsteemselt.

Avalikke üritusi juunikuus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ei toimu.