Eksamisessiooni plaan

Sügissemestri eksamite ajakava S20 - avaldame novembris 2020

 

Eksamisessiooni ajakava kevad 2021 - avaldame aprillis 2021

Bakalaureuseeksamid 2021

Magistrieksamid 2021

Magistritööde kaitsmised 2021

Koostas  Lilian Rajavee-Salundo          
EMTA Õppeosakond, õppekorralduse spetsialist / EAMT Registry and Students Affairs Department (kabinet; room D514)          
Tel./ Phone 6675708; E-post/Email: lilian.rajavee-salundo@eamt.ee