27.–28. aprillini toimus Lissabonis Euroopa Kammermuusika Õpetajate Assotsiatsiooni (ECMTA) aastakonverents. Konverentsi üldkoosolekul valiti organisatsiooni juhiks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia instrumentaalkammermuusika juht prof Marje Lohuaru. Ühtlasi toimus Lissabonis eri riikide muusikakõrgkoolide tudengite kammermuusika festival.

“1975. aastal Tallinnas alguse saanud Balti riikide konservatooriumite tudengite igakevadine kammermuusikafestival on erakordselt hea näide regiooni muusikakõrgkoolide kauaaegsest koostööst. Viimase kahekümne aasta jooksul on üritus muutunud üha rahvusvahelisemaks, osavõtjaid on kogu Euroopast,“ rääkis Lohuaru. Sel aastal toimus festival Portugalis Lissaboni muusikakõrgkoolis ning osalejaid oli Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Portugali muusikakõrgkoolidest.

Eestit esindas festivalil EMTA üliõpilaste trio koosseisus Aleksandra SerebrjakovaPaolo Pellegrini ja Kristjan Veermäe. Ansamblit juhendab prof Natalia Sakkos. Kontserdid toimusid Lissaboni muusikakõrgkoolis ja Gulbenkiani muuseumis. Eesti interpreetide kavas olid E. Mägi ja D. Milhaud teosed.

Saja liikmega Euroopa Kammermuusika Õpetajate Assotsiatsioon asutati 2007. aastal ja see koondab nii muusikakõrgkoole kui ka kammermuusika alal tegutsevaid ansambleid ja festivale. Organisatsioon on avatud ka erinevatel haridusastmetel kammermuusikat õpetavatele koolidele.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia instrumentaalkammermuusika õppe juht Marje Lohuaru valiti 2013. aastal ECMTA juhatuse liikmeks ja 2016. aastal ECMTA juhiks. Enne Lohuaru järjekordset valimist ECMTA juhiks tänavusel üldkogul juhtis organisatsiooni Guildalli muusika- ja draamakooli professor Evan Rothstein Londonist.

ECMTA juhatusse valiti ka G. Otsa nim muusikakooli kammermuusika ainekomisjoni juht Piret Väinmaa.
Eestist on ECMTA liikmed EMTA, in Corpore, G. Otsa nim muusikakool, H. Elleri nim muusikakool ja Yxus ansambel.