Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilastel on võimalus kandideerida professor Tõnu Kaljuste stipendiumile. Stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia fond paneb välja ühe stipendiumi summas 3270 eurot.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuse-, magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, kus näidata oma seinsed loomingulised tegevused ning plaanid 2020. aastaks. Avaldus saata e-posti aadressile fond@eamt.ee.

Taotlemise tähtaeg on 18. veebruar 2020 kell 12.00

Stipendiumikandidaatide avaldused vaatab läbi prof Tõnu Kaljuste nim stipendiumi komisjon koosseisus Tõnu Kaljuste, Eero Raun, Kaspar Mänd ja Kristiina Kermes.

Stipendiumi saaja nime teatab prof Tõnu Kaljuste 21. veeburaril kell 19.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja suures saalis toimuval kontserdil Kõrvaring II. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist EMTA fondi ja stipendiaadi vahel.

Prof Tõnu Kaljuste nim stipendiumit antakse välja kolmandat korda. Varased stipendiaadid on dirigent ja helilooja Pärt Uusberg ning dirigent Mai Simson.

Lisainformatsioon: Marko Lõhmus, marko@eamt.ee